Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. НСИ отчете лек ръст на БВП за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Парите

НСИ отчете лек ръст на БВП за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Повишението е с 0,6 на сто спрямо третото тримесечие

НСИ отчете лек ръст на БВП за четвъртото тримесечие на 2022 г. - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Брутният вътрешен продукт (БВП) за 2022 г., получен като сума от тримесечни данни, се увеличава в реално изражение с 3.4% спрямо 2021 година, показват данни на НСИ.

За 2022 г. БВП достига номинален стойностен обем от 165 384 млн. лева. Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.861798 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 88 830 млн. долара.

На човек от населението се падат 24 252 лв. от обема на показателя, или 13 026 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 84 559 млн. евро, като на човек от населението се падат 12 400 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 145 614 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.4% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2021 година.

Индустриалният сектор създава 29.5% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 5.7 процентни пункта в сравнение с 2021 година. Секторът на услугите намалява до 65.5%, при 71.2% през 2021 година, а аграрният сектор остава без промяна - 5.0% от добавената стойност.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и с 0.6% спрямо третото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни. За същия период за крайно потребление се изразходват 82.8% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

По предварителни данни за 2022 г. БВП на един зает се увеличава реално с 2.1% в сравнение с предходната година.

Заетите лица в икономиката са 3 502.1 хил., а общият брой отработени часове е 5 668.9 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през 2022 г. спрямо 2021 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 47 224.4 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 29.2 лв. БВП за един отработен час.

През 2022 г. брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает се увеличава реално с 2.2%, а на един отработен човекочас се увеличава реално с 2.2%.

По предварителни данни за 2022 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 49 124.1 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 29.6 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 41 535.6 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 25.2 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 13 323.4 лв. БДС на един зает и 9.2 лв. за един отработен човекочас.

Анкети