Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. НСИ: Спад в доверието на потребителите през октомври

Парите

НСИ: Спад в доверието на потребителите през октомври

НСИ: Спад в доверието на потребителите през октомври - Tribune.bg
Снимка:
© Tribune.bg

Потребителските нагласи през октомври 2022 г. се влошават. Това става ясно от данните в последното проучване на Националния статистически институт (НСИ).

През октомври 2022 година общият показател на потребителското доверие в България се понижава с 0,6 пункта, заличавайки част от нарастването с 3,0 пункта през юли. Известното понижение през октомври се дължи изцяло на отслабване на доверието след населението в градовете, подчертават от НСИ .

Общата оценка през октомври на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месец е леко влошена спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовият показател намалява с 3,5 пункта. Очакванията на живеещите в градовете са тази тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в селата, което е по-малко негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано, отчита проучването.

По отношение на финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца се наблюдава намаление на песимизма в оценките на живеещите в градовете, докато мненията на населението в селата са по-резервирани спрямо предходната анкета. Същевременно прогнозите на потребителите както от градовете, така и от селата за следващите дванадесет месеца са по-благоприятни, в резултат на което съответният общ балансов показател се увеличава с 2.7 пункта при последното проучване през октомври.

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца обаче са по-неблагоприятни в сравнение с мненията, изразени през юли, което води до повишение на балансовия показател с 2,2 пункта, но в същото време инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

Относно безработицата в страната през следващите дванадесет месеца песимизмът нараства, като мненията на населението както от градовете, така и от селата се изместват към по-негативнитеочаквания.

През октомври по-голяма част от потребителите в страната оценяват икономическата ситуация като неблагоприятна за спестяване. Негативна е и тяхната нагласа през следващите дванадесет месеца по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, в т.ч. за „покупка на кола“, за „покупка или построяване на жилище (вила)“ и за „подобрения в дома“.

Анкети