Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Отпускат над 34 млн. лв. по 5 национални програми за училищата и детските градини

Парите

Отпускат над 34 млн. лв. по 5 национални програми за училищата и детските градини

Отпускат над 34 млн. лв. по 5 национални програми за училищата и детските градини - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Министерският съвет отпусна 24 772 019 лв. по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ за общинските, държавните и частните училища. Целта на програмата е да осигури условия за личностно развитие на учениците и да насърчи изявите им в колективни спортове и изкуства.

1235 образователни институции ще получат средства за дейности, свързани с изкуства. Училищата сформират групи за занимания по музикално, танцово, театрално, филмово и изобразително изкуство. Чрез средствата се покриват разходите им за закупуване на сценични костюми, инструменти, озвучителна и снимачна техника, декори и др., както и посещения на концерти, театри, филми, танцови спектакли, изложби.

В областта на спорта по програмата се финансират 1224 образователни институции. Заниманията включват сформиране на отбори в сферата на колективните спортове баскетбол, волейбол, хандбал и футбол и участват в състезания. Отпуснатите средства покриват разходи за закупуване на екипировка на учениците, включени в отбора, треньор, спортни уреди и др. Финансират се също посещения на спортни състезания и събития в зависимост от избрания вид спорт.

Плащанията са авансови - до 70 процента от защитените проекти, които започват  да се изпълняват през 2023 година. Общият бюджет на програмата е 45 000 000 лв.

Близо 10 млн. лева ще бъдат насочени към четири национални програми за развитие на образованието

Правителството одобри 9 792 451 лв. за финансово осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

От тях 8 586 196 лева са за създаване или обновяване на учебни кабинети и стаи за занимания по интереси, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта в рамките на Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Със средствата могат да се купят и книги за училищни библиотеки, както и материали за занимания.

По програма ,,Хубаво е в детската градина“ за стимулиране на иновативни практики в работата с децата се предоставят 805 164 лева.

262 550 лева са за дейности против насилието и агресията, планирани по програма ,,Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.

Сумата от 138 541 лева е за училищни проекти за историческото минало в рамките на Националната програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“.