Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. ССИ: Минимална заплата от 933 лв. ще удари бизнеса в цели региони

Парите

ССИ: Минимална заплата от 933 лв. ще удари бизнеса в цели региони

ССИ: Минимална заплата от 933 лв. ще удари бизнеса в цели региони - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Съюзът за стопанска инициатива изрази сериозна загриженост за икономическите ефекти, които носи със себе си предложението на Министерски съвет размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2024 г. да стане 933 лв.

Прилагането на практика на механизма за изчисляване на минималната заплата като 50% от средната може да се окаже пагубен за голяма част от малкия и среден бизнес в цели региони у нас, както и да доведе до фалити на фирми. Нещо повече, ще увеличи сивата икономика и ще натежи на фиска, посочват от ССИ.

Предложението на кабинета за увеличение на минималната заплата с над 150 лв. засяга поне 20% от наетите у нас и ще се отрази изключително негативно на работодателите в малките населени места и в сектори с ниска добавена стойност. Данните на НСИ по региони показват, че минималната заплата ще стане близка до средната заплата в областите Благоевград, Видин, Добрич, Кюстендил, Монтана, Силистра, Сливен, Смолян и Хасково.

Близкият размер на минималната и средната заплата от своя страна може да допринесе за по-ниска заетост за хората с по-малък опит и по-слабо квалифицираните. Най-сериозни са рисковете за заетостта в туризма, строителството, селско, горско и рибно стопанство, доставяне на води, канализационни услуги. Алтернативата е заетите в тези сектори да бъдат принудени да работят без трудов договор, което отваря вратите на сивия сектор, гласи позицията на ССИ.

Увеличаването на минималната заплата може да не окаже пряк ефект върху заетостта в краткосрочен период. В по-дългосрочен, обаче, твърде високата минимална заплата спрямо производителността на труда води до въздържане от страна на работодателите да наемат по-нископроизводителни работници.

За работодателите освен разхода за самата заплата, нарастват и вноските за осигуровки. При повишаване на минималната заплата до 933 лв. и запазване на данъчно-осигурителната тежест разходите за труд на работодателя ще се повишат до 1109,51 лв. Тоест нарастването на разходите за труд ще бъде със 181,93 лв. на месец (2183,16 лв. на година).

Риск има не само за бизнеса, но и за държавния бюджет. Повишението на минималната заплата със 153 лв. на месец ще доведе до нарастване на разходите в консолидирания държавен бюджет с минимум 760 млн. лв., според най-консервативната оценка. Такова нарастване на работните заплати ще допринесе за повишаване на вътрешното търсене и за по-висока инфлация, отколкото би била без тази промяна. Това може да повлияе негативно върху възможността за изпълнение на критерия за стабилност на цените и да попречи за по-бързото приемане на еврото в България, посочват от ССИ.

ССИ е категоричен, че минималната заплата не трябва да изпълнява социални функции. Тя се определя от производителността на работниците и служителите, а не от необходимата им покупателна способност.