Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Зам.-министър на финансите: 2,67 млрд. евро от програмния период 2021 – 2027 г. са договорени

Парите

Зам.-министър на финансите: 2,67 млрд. евро от програмния период 2021 – 2027 г. са договорени

Зам.-министър на финансите: 2,67 млрд. евро от програмния период 2021 – 2027 г. са договорени - Tribune.bg
Снимка:
© Financial Tribune

 

Близо 2,67 млрд. евро или 20,69% от бюджета за програмния период 2021 – 2027 г. вече са договорени, а от тях 581,4 млн. евро са разплатени към бенефициентите“. Това съобщи служебният заместник-министър на финансите Мартин Дановски  при откриването на третото заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство.

Събитието е първото след изтичане на срока за допустимост на разходите за предходния програмен период 2014 – 2020 г. и на него беше констатирано успешното усвояване на почти целия европейския ресурс „Към настоящия момент можем да отчетем, че догорените средства в рамките на Кохезионната политика възлизат на 9,73 млрд. евро, а реално извършените плащания към бенефициентите са в размер на 8,79 млрд. евро. Това представлява 96,15% от бюджета на програмите. Финалното отчитане по част от проектите все още тече и затова имаме увереност, че до края на процеса по приключване на програмите усвояването ще се доближи максимално до 100% от европейското финансиране“, обобщи той.

Дановски допълни, че са положени първите стъпки за изпълнение и на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които дават възможност за финансиране по повече от една програма.

По думите му подборът на концепциите за ИТИ вече е във финалната си фаза, предстои подборът на проектни предложения в изпълнение на одобрените концепции, като до края на годината се очаква сключване на първите договори с бенефициенти.

По време на заседанието беше обсъдена и одобрена Концепция за инвестициите от фондовете на  Кохезионната политика на ЕС за програмния период 2021 – 2027 г. в Северна България. Заместник финансовият министър уточни, че в Споразумението за партньорство е поет ангажимент поне 50% от средствата за по-слабо развитите региони на България да бъдат насочени към Северна България.

Той призова за активно сътрудничество по темата с регионалните и местни власти и всички заинтересовани страни от Северна България, за да бъдат обърнати негативните социално-икономически тенденции в северните региони.

„Конкретният процент на целенасочена подкрепа не бива да се превръща в самоцел. Основополагащият дебат всъщност е към какво ще насочим тези средства, така че това да допринесе за догонващото развитие на Северна България и за намаляване на междурегионалните различия в страната. Затова ние гледаме на концепцията като на отправна точка и разчитаме изключително много на идеите и предложенията на регионалните и местни власти и всички заинтересовани страни от Северна България. Ключовото усилие е да откроим заедно сферите, инвестициите и проектите, които имат потенциал да се превърнат в двигатели на растежа в тези региони“, коментира още заместник-финансовият министър.

Участие във форума взеха представители на Европейската комисия, управляващите органи на програмите, Националното сдружение на общините в Република България, социални партньори, неправителствени организации, институции и др.