Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Банки
  3. БНБ: Търговският баланс на страната за април е отрицателен в размер на 491 млн. евро

Банки

БНБ: Търговският баланс на страната за април е отрицателен в размер на 491 млн. евро

Преките чуждестранни инвестиции у нас се понижават с 64,3 млн. евро

БНБ: Търговският баланс на страната за април е отрицателен в размер на 491 млн. евро - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 99.6 млн. евро при излишък от 48.2 млн. евро за април 2023 г. За януари – април 2024 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1100.6 млн. евро (1.1% от БВП) при отрицателно салдо от 142.5 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – април 2023 г.

За април 2024 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 56.9 млн. евро при отрицателно салдо от 25.2 млн. евро за април 2023 г.

За януари – април 2024 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 286 млн. евро (0.3% от БВП) при отрицателно салдо от 438.4 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – април 2023 г.

По данните на БНБ Търговският баланс на страната за април 2024 г. е отрицателен в размер на 491 млн. евро при дефицит от 157.2 млн. евро за април 2023 г.

За януари – април 2024 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 1482.5 млн. евро (1.5% от БВП) при дефицит от 850.1 млн. евро (0.9% от БВП) за същия период на 2023 г.

Износът на стоки е 3745.5 млн. евро за април 2024 г., като нараства с 335.9 млн. евро (9.9%) в сравнение с този за април 2023 г. (3409.7 млн. евро). За януари – април 2024 г. износът е 14 197.8 млн. евро (14% от БВП), като намалява с 480.9 млн. евро (3.3%) в сравнение с този за същия период на 2023 г. (14 678.7 млн. евро, 15.6% от БВП).

За първите четири месеца на 2024 г. търговският дефицит достигна 1,4825 млрд. евро при отрицателен баланс за 850,1 млн. евро през същия период на 2023 г., като износът намалява с 480,9 млн. евро (спад с 3,3%) до 14,1978 млрд. евро, а вносът нараства със 151,4 млн. евро (повишение с 1%) до 15,6802 млрд. евро.

Според данните на БНБ, финансовата сметка през април е положителна и в размер на 94,6 млн. евро при дефицит за 439,3 млн. евро година по-рано, като за първите четири месеца на годината тя е отрицателна и в размер на 320,8 млн. евро спрямо отрицателен баланс за 480,7 млн. евро през януари - април 2024 г.

Капиталовата сметка е положителна и възлиза през април на 156,5 млн. евро при дефицит за 73,5 млн. евро година по-рано, а за периода януари - април тя е на дефицит от 320,8 млн. евро при негативен баланс за 480,7 млн. евро през същия период на 2023 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната се понижават през април с 64,3 млн. евро, при тяхно понижение с 91,7 млн. евро точно година по-рано, като от началото на 2024 г. те се увеличават с 698,1 млн. евро след ръст с 1,8434 млрд. евро през януари - април 2023 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в нашата страна през януари - април 2024 г. идват от Австрия (215,4 млн. евро), Италия (200,2 млн. евро) и Гърция (98,4 млн. евро), докато най-големите отрицателни нетни потоци са към Русия (173,5 млн. евро) и Германия (133,1 млн. евро).