Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Технологии
  3. Нетера придоби два нови ISO сертификата

Технологии

Нетера придоби два нови ISO сертификата

Компанията доказа съответствие със световни стандарти за оперативна сигурност, непрекъснатост на бизнеса и устойчиво използване на енергията

Нетера придоби два нови ISO сертификата - Tribune.bg
Снимка:

Нетера, глобален доставчик на телекомуникационни услуги, защити два нови международни сертификата - ISO/IEC 22301:2019 за сигурност и устойчивост в системите за управление на непрекъснатостта на бизнеса и ISO/IEC 50001:2018 за управление на енергийната ефективност. Тези сертификати подчертават ангажимента на компанията да поддържа оперативна сигурност, непрекъснатост на бизнеса и да използва устойчиво енергията.

Сертификатът ISO/IEC 22301:2019 подчертава строгия подход и способността на Нетера да идентифицира, оценява и смекчава рисковете, които потенциално биха могли да нарушат бизнес операциите ѝ.

Този стандарт удостоверява, че компанията взема сериозни мерки и има планове за реагиране и справяне с всякакви непредвидени събития, като по този начин защитава интересите на клиентите, заинтересованите страни и обществото като цяло.

За глобална телекомуникационна компания като Нетера е от решаващо значение да поддържа непрекъснати услуги. Сертификатът доказва, че тяхната надеждност е приоритет за компанията, като гарантира на клиентите и партньорите, че могат да разчитат на своя доставчик във всяка ситуация.

Сертификацията по ISO/IEC 50001:2018 свидетелства, че Нетера ефективно управлява потреблението на енергия в съответствие със законовите и регулаторни изисквания. Чрез прилагането на систематичен подход към енергийната ефективност компанията се ангажира да намали своя въглероден отпечатък и да подобрява устойчивостта на бизнеса си.

Този сертификат е свидетелство за непрекъснатите усилия на компанията да оптимизира използването на енергия, да намалява въздействието си върху околната среда и да допринася за по-зелено бъдеще.

Какво означава това за клиентите и партньорите на Нетера

Осигуряването на тези сертификати изпраща силно послание, че Нетера поддържа висока оперативна устойчивост и стандарти за енергийна ефективност. Новите сертификати затвърждават репутацията ѝ на надеждна, далновидна компания, която дава приоритет на устойчивостта и приемствеността.

Клиентите могат да се доверят на Нетера за непрекъснати, висококачествени услуги и да разчитат, че си партнират с компания, която управлява енергията в съответствие с глобалните усилия за борба с изменението на климата.

Пътят на Нетера към сертифицирането

Постигането на тези сертификати изисква цялостно планиране, внедряване и непрекъснато подобряване. За ISO/IEC 22301:2019 Нетера извърши задълбочени оценки на риска, разработи подробни планове за непрекъснатост на бизнеса и редовно тества тези планове, за да гарантира ефективност.

За ISO/IEC 50001:2018 компанията създаде система за енергиен мениджмънт, постави измерими цели за енергийна ефективност и се ангажира с постоянен мониторинг и дейности за подобряване.

„Непрекъснатото усъвършенстване е в основата на всичко, което правим. Като лидер в бранша оценяваме високо доверието на нашите клиенти. Двата нови сертификата доказват, че се ангажираме да им предоставяме непрекъснати, висококачествени услуги с минимално въздействие върху околната среда“, коментира Невен Дилков, основател и изпълнителен директор на Нетера.