Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Застраховане
  3. Оборотът на застрахователните дружества у нас за 2022 г. е 3 711 млн. лева

Застраховане

Оборотът на застрахователните дружества у нас за 2022 г. е 3 711 млн. лева

Оборотът на застрахователните дружества у нас за 2022 г. е 3 711 млн. лева - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

В Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейността си за 2022 г. са представили 44 лицензирани застрахователя с балансова стойност на активите към 31.12.2022 г. от 8 881 млн. лв. и реализиран оборот от 3 711 млн. лева.

Застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността в размер на 234 млн. лева. В животозастраховането е реализирана печалба от 69 млн. лв., а в „Общо застраховане“ - 165 млн. лева.

Пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове

През 2022 г. дейност са развивали 10 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към края на годината от 543 млн. лева.

Приходите от дейността на тези дружества достигат 296 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 69 млн. лева.

В НСИ отчет за дейността си са представили 31 лицензирани фонда за допълнително пенсионно осигуряване, от които 20  по задължителното пенсионно осигуряване (10 универсални и 10 професионални) и 11 доброволни, както и 19 фонда за извършване на плащания, от които 9 фондове за разсрочени плащания и 10 фондове за изплащане на пожизнени пенсии. Балансовата стойност на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2022 г. е 19 291 млн. лв., а инвестициите достигат 17 321 млн. лева. Балансовата стойност на активите на фондовете за извършване на плащания към 31.12.2022 г. е 69 млн. лв., а инвестициите са в размер на 28 млн. лева.

Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2022 г. е 4 920 995, а брутните постъпления от осигурителни вноски - 2 233 млн. лева.

Анкети