Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. Белгия не спази крайния срок на ЕК по Плана за енергетиката и климата

Анализи

Белгия не спази крайния срок на ЕК по Плана за енергетиката и климата

Белгия не спази крайния срок на ЕК по Плана за енергетиката и климата - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Белгия не успя да спази срока, определен от Европейската комисия до 30 юни, да представи окончателен план за енергетиката и климата.

Фламандските власти са заявили, че няма да обсъждат нов план за климата с другите региони -  докато не бъде излъчено ново постоянно федерално правителство. Това означава, че може да мине известно време преди Белгия да може да представи план за климата.

Това не е първият път, в който страната закъснява с представянето на плана си за климата. Тъй като регионите и федералното правителство трябва да се споразумеят за план, преди той да може да бъде представен, това може да доведе до забавяне, както е сега, посочва в блога си българският журналист, живеещ в Белгия – Апостол Апостолов.

Валонското и брюкселското регионално правителство и федералното правителство вече са дали одобрението си за нов план. Въпреки това, (отиващото) фламандско правителство не го е направило и заяви, че ще зависи от новото фламандско правителство, след като бъде сформирано, да вземе решение по Плана за енергетиката и климата.

Белгия представи предварителна версия на новия план за климата едва на 23 ноември 2023 г. , след като не бяха спазени два предишни срока) Цифрите във временния план обаче бяха недостатъчни, за да удовлетворят Европейския съюз.

Националният комитет по климата засега не може да предприеме по-нататъшни стъпки и неговият председател, досегашният федерален министър на околната среда Закия Хатаби заяви пред фламандската обществена медия VRT: "Мога само да кажа, че ако един от четиримата участници в група не успее да си напише домашното, групата като цяло се проваля".

Според тази предварително представена версия е поела ангажимент да намали емисиите въглероден диоксид с 47% до 2030 година.

Документът е представен в Брюксел преди няколко месеца, но във вътрешен план все още съществуват различия по изпълнението му между правителствата на Фландрия, Валония и Брюксел.

Кардиналният проблем, довел до окончателното забавяне на Плана, е че Фландрия не иска да намали емисиите на парникови газове толкова драстично, колкото Валония, Брюксел или федералното правителство.

Фламандците са склонни да гонят цел от 40% намаляване на емисиите, докато доскорошното редовно правителство на Александър де Кро и валонците смятат, че трябва да е 47%.

В крайна сметка, за да бъде изпратен някакъв вариант на ЕК, правителствата постигнали компромис с условието, че всеки регион в последствие ще бъдат изготвени допълнителни мерки по изпълнението.

Според бившия фламандски министър на околната среда Зухал Демир, Белгия би могла да компенсира изоставането в областта на климата като изкупи емисии. В зависимост от цената на един тон CO2 през 2030 г. разходите за страната може да стигнат до над 1 милиард евро. Остава въпросът отворен как ще бъде набрана тази сума и кой ще я плати.

Конкретен отговор на този въпрос никой не се наема засега да даде. По-важното в момента според нейната колежка Тине Ван дер Стратен е, че „Белгия вече може най-накрая да представи някакъв национален план на Европа… тъй като "Европа го изисква и климатът моли за него".

След като Белгия и други страни изпуснаха сроковете, ресорният еврокомисар Кадри Симсон заяви на последното заседание на екоминистрите в Брюксел през юни, че Европейската комисия няма да дава допълнителни отсрочки на страните, които са забавили да предадат националните си планове. "Окончателните национални планове в областта на енергетиката и климата, които държавите членки представят ще бъдат тест за нашите амбиции. Не бива да има отлагания и компромиси".

Според Съвета на ЕС националните планове в областта на енергетиката и климата имат 4 основни цели на ЕС до 2030 г.: намаляване на емисиите на парникови газове; по-добра електрическа взаимосвързаност; 32% – минимален дял на възобновяемата енергия; 32,5% – минимално подобрение на енергийната ефективност

Те обхващат петте измерения на енергийния съюз: енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар, енергийна ефективност, декарбонизация, научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

Плановете са 10-годишни. Първият обхваща периода 2021 – 2030 г.

График:

    до 31.12.2018 г. – държавите членки изготвят проекти на НПЕК

    18.6.2019 г. – Европейската комисия публикува оценка

    до 31.12.2019 г. – държавите членки представят окончателни НПЕК

    до 30.6.2024 г. – държавите членки актуализират НПЕК

    до 1.1.2029 г. – държавите членки представят следващите НПЕК

Държавите членки поддържат и постоянен диалог за тяхното подобряване.

Дългото чакане за ЕК

Темпото, по което отделните страни предаваха националните си планове, показа още през 2023 година, че ЕК ще има проблеми с тяхното разглеждане.

До миналия юни от 16 държави, изпълнили крайния срок - 30 юни, стана ясно, че нито една от тях не отговаряла напълно на последните цели на ЕС за енергийна ефективност, според новия доклад на Коалицията за енергийни спестявания.

Дания, Финландия, Нидерландия и Швеция към онзи момент, изобщо не отразявали изискванията на новата директива  в своите планове“, коментира в статия euractiv.bg като се позовава на доклад на асоциацията.

Освен вече споменатата Белгия сред изпусналите срока 30 юни 2023 година бяха Германия, Франция, Полша, Австрия, България, Чехия, Ирландия, Гърция, Латвия и Румъния.