Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Мрежата
  3. ЕС отправи препоръки за бъдещата индустриална политика

Мрежата

ЕС отправи препоръки за бъдещата индустриална политика

ЕС отправи препоръки за бъдещата индустриална политика - Tribune.bg
Снимка:

Европейският съвет прие редица препоръки, по инициатива на белгийското председателство, свързани с приоритетите европейската промишленост. Повишаването на конкурентоспособността трябва да бъде на челно място в политическия дневен ред на следващата Европейска комисия, става ясно от разпространено съобщение до медиите.

В заключенията се анализира положението на промишления сектор на ЕС, проучват се начини за подобряване на иновациите, достъпа до финансиране и бизнес средата за производителите и се предлагат основните принципи, залегнали в основата на бъдещата промишлена политика на ЕС, пише в блога си българският журналист Апостол Апостолов, който живее в Белгия.

Амбициозните цели на Съюза за водещи позиции в областта на цифровите технологии и неутралност по отношение на климата предлагат важни възможности за изграждане на водещи позиции в промишлеността и създаване на висококачествени работни места.

С новия мандат на Европейската комисия трябва да се положат градивните елементи на бъдещата промишлена политика и да се дадат насоки за пътя напред към ново споразумение за европейска конкурентоспособност, заявява фламандският министър на икономиката, иновациите, труда, социалната икономика и селското стопанство Йо Бронс.

На фона на значителните технологични, икономически и геополитически промени Европа се нуждае от конкурентоспособна промишленост със силна производствена база, за да стимулира иновациите, производителността, качествените работни места, устойчивостта и растежа.

Промишлеността на ЕС обаче е изправена пред много предизвикателства, включително нарастващата конкуренция в световен мащаб и последователните кризи (например COVID-19, руската агресивна война срещу Украйна, напрежението в Червено море и др.), които обтегнаха веригите за доставки и повишиха цените на енергията.

Приетият на 24 май документ подчертава значението на зеления и цифровия преход, който създаде както възможности, така и предизвикателства за предприятията и гражданите.

В заключенията се препоръчва да се даде приоритет на технологичните области, които са от решаващо значение за икономическата сигурност на ЕС.

Иновации и конкурентоспособност

В заключенията на Съвета се счита, че иновациите са движещата сила на европейската конкурентоспособност. Във връзка с това в заключенията се призовава за определяне на ограничен брой стратегически приоритети в политиката на ЕС в областта на индустриалните научни изследвания и иновации. Ключова задача за следващата Комисия ще бъде да се опита да преодолее „парадокса на иновациите“ (т.е. факта, че знанието не винаги се превръща в продаваеми продукти и услуги).

Финансиране и индустриална политика

Финансирането също се разглежда и е основен градивен елемент на промишлената политика на ЕС. Поради това в заключенията се проучва как да се стимулират инструментите за частно и публично финансиране, като същевременно се запазят политиките в областта на конкуренцията и държавната помощ.