Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. ЕЦБ: Делът на кандидатите за кредит в еврозоната нарасна до рекордните 17,7% през октомври

Анализи

ЕЦБ: Делът на кандидатите за кредит в еврозоната нарасна до рекордните 17,7% през октомври

ЕЦБ: Делът на кандидатите за кредит в еврозоната нарасна до рекордните 17,7% през октомври - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

През октомври спрямо септември 2023 г. инфлационните очаквания на потребителите в еврозоната за следващите 12 месеца остват непроменени. Наблюдава се лек спад в перспективите за икономически растеж, както и за ръста на номиналните доходи и разходи през следващия едногодишен период. Това обобщават експертите от ЕЦБ в своя последен статистически анализ за потребителските нагласи в еврозоната.

На фона на изброеното, очакваното ниво на безработица остава непроменено, но икономическите нагласи за ръст на цените на жилищата намаляват, докато очакванията за движенията на лихвите по ипотечните кредити за 12 месеца напред остават без промяна.

Инфлация

Средният процент на възприеманата инфлация през предходните 12 месеца е намаляла до 7,8% от 8,0% през септември. Средните очаквания за инфлацията през следващите 12 месеца остават без промяна от 4,0%, а тези за инфлацията за три години напред също остават без промяна от 2,5%. Инфлационните очаквания, особено в тригодишния хоризонт, останаха доста под възприемания минал темп. Несигурността относно очакванията за инфлацията през следващите 12 месеца остава без промяна. Развитието на възприятията и очакванията за инфлацията остават тясно съгласувани между групите по доходи, въпреки че по-младите респонденти (на възраст 18-34 години) продължават да съобщават за по-ниски нива на очакваната инфлация от по-възрастните респонденти (на възраст 55-70 години).

Доход и потребление

Потребителите очакват номиналният им доход през следващите 12 месеца да нарасне с 1,1%, което е малко по-малко от септември (1,2%). Това намаление се дължи на очакванията на потребителите на възраст 18-34 и 35-54 години, докато очакванията на по-възрастните потребители (на възраст 55-70 години) леко се повишават. Възприемането на номиналния растеж на разходите през предходните 12 месеца се увеличи до 6,3% от 6,2% през септември. Очакванията за номинален растеж на разходите през следващите 12 месеца намаляват до 3,3% от 3,4% през септември. Това намаление се дължи единствено на по-възрастните респонденти (на възраст 55-70 години), като очакванията за растеж на номиналните разходи остават стабилни сред потребителите на възраст 18-34 години и тези на възраст 35-54 години.

Пазар на труда и икономически растеж

Очакванията за икономически растеж за следващите 12 месеца бяха малко по-негативни, възлизайки на -1,3%, в сравнение с -1,2% през септември. Очакванията за нивото на безработица 12 месеца напред остават непроменени на 11,4%. Въпреки това възприеманото ниво на безработица намаля до 10,9% от 11,1% през септември. Тримесечните данни показват, че респондентите, които са били безработни, съобщават за увеличение на очакваната вероятност за намиране на работа през следващите три месеца, която се е увеличила до 27,7% през октомври от 22,9% през юли. Обратно, заетите респонденти съобщиха, че очакваната вероятност за загуба на работа през следващите три месеца се е увеличила до 8,8% през октомври от 8,2% през юли.

Жилище и достъп до кредити

Потребителите очакваха цената на жилищата им да се повиши с 2,0% през следващите 12 месеца, което е по-ниско от септември (2,2%). Очакванията за ръст на цените на жилищата бяха по-високи за групите с по-ниски доходи. На този фон очакванията за лихвените проценти по ипотечните кредити за 12 месеца напред остават стабилни на 5,4%, най-високото им ниво от началото на проучването през април 2020 г. Възприеманият достъп до кредит през предходните 12 месеца отново се затегна в сравнение със септември, както и очакванията за достъп до кредит през следващите 12 месеца, като и двата показателя достигат нови върхове от началото на проучването.

В същото време делът на потребителите, които съобщават, че са кандидатствали за кредит през последните три месеца, се е увеличил до 17,7% през октомври от 14,8% през юли, достигайки най-високото си ниво от началото на проучването.

Анкети