Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. Спад на безработицата през август: В ЕС достигна 5,9%, в еврозоната - 6,4%, а в България - 4,5%

Анализи

Спад на безработицата през август: В ЕС достигна 5,9%, в еврозоната - 6,4%, а в България - 4,5%

Спад на безработицата през август: В ЕС достигна 5,9%, в еврозоната - 6,4%, а в България - 4,5% - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Безработицата в България за август е 4.5%, това съобщи статистическата служба на Европейския съюз. През август 2023 г. сезонно коригираното ниво на безработица в еврозоната е 6,4%, което е спад спрямо 6,5% през юли 2023 г.

По оценки на Евростат 12,837 млн. души в ЕС, от които 10,856 млн. в еврозоната, са безработни. В сравнение с юли 2023 г. безработицата е намаляла със 112 хил. души в ЕС и със 107 хил. души в еврозоната.

Младежката безработица в България се е равнявала на 11.8 %. 2,687 млн. младежи (на възраст под 25 години) са безработни в ЕС, от които 2,194 млн. в еврозоната. През август 2023 г. коефициентът на младежка безработица в ЕС е 14,0%.

Коефициентът на безработица при жените е 6,2% в ЕС, а при мъжете 5.7% , като за България е 4.5 % при жените и 4.6% при мъжете.

Според последните данни, изнесени от Евростат безработицата и в еврозоната, и в ЕС е намаляла през август, както на месечна, така и на годишна база. През периода 6,4% от населението в трудоспособна възраст в еврозоната не е имало работа, а месец по-рано делът на безработните е бил 6,5%, като през месец август на 2022 г. това равнище е било 6,7%.

Коефициентът на безработица в Европейския съюз също е спаднал до 5,9% през август от 6,0% през юли. През август миналата година стойността на показателя беше 6,1%, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

По оценки на Евростат 12,837 млн. души в ЕС, от които 10,856 млн. в еврозоната, са били безработни през август 2023 г. В сравнение с юли 2023 г. безработицата е намаляла със 112 хил. души в ЕС и със 107 хил. души в зоната с единна валута. В годишното сравнение също се наблюдава спад в безработицата с 335 хил. души в ЕС и с 407 хил. души в еврозоната.

Младежка безработица

Данните отчитат и безработицата сред младежите (хората под 25-годишна възраст, които имат право да работят), като през август 2023 г. техният брой е бил 2,687 млн. души в ЕС, от които 2,194 млн. граждани на държави в еврозоната.

През август 2023 г. младежката безработица в ЕС е останала стабилна в сравнение с юли, на ниво от 14%, а коефициентът на безработица сред хората под 25 години в еврозоната е бил 13,8% - спад спрямо 13,9% през юли.

В сравнение с август 2022 г. младежката безработица е намаляла със 141 хил. души в ЕС и със 145 хил. души в еврозоната.

Сравнение по пол

През август 2023 г. равнището на безработица при жените в ЕС е останало 6,2% през август, като е било същото и през юли 2023 г. Безработицата при мъжете на ниво от 5,7% също е стабилна в сравнение с предходния месец.

В еврозоната 6,7% от жените са били безработни, което е спад спрямо нивото от 6,8% през юли, а равнището на безработица при мъжете е 6,1%, също по-ниско от 6,2% през предходния месец.

В България броят на хората трудоспособна възраст, които не са имали работа през август 2023 г., е 138 хил. души, по-малко в сравнение с юли, когато данните на Евростат отчитат 139 хил. безработни. Годишното сравнение показва, че безработицата у нас през август 2022 г. е била по-ниска – 133 хил. души не са имали работа тогава.

В коефициентът на безработица в България няма изменение – и през август, и през юли 2023г. той е бил 4,5%.

Анкети