Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Банки
  3. ЕЦБ: Потребителите очакват по-ниска инфлация и ръст на доходите в следващите 12 месеца

Банки

ЕЦБ: Потребителите очакват по-ниска инфлация и ръст на доходите в следващите 12 месеца

ЕЦБ: Потребителите очакват по-ниска инфлация и ръст на доходите в следващите 12 месеца - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Инфлационните очаквания на потребителите от еврозоната за следващите 12 месеца намаляват. Нагласите им са за растеж на номиналните доходи на годишна база са положителни, докато се запазва нивото им на очаквания за разходите за същия период. Това показват данните на Европейската централна банка след проведена анкета през февруари.

Потребителските нагласи за са повишение на цените на жилищата, докато очакванията им за лихвите по ипотечните кредити за следващите 12 месеца напред остават непроменени.

Инфлация

Средният процент на възприеманата инфлация през предходните 12 месеца намалява допълнително, за пети пореден месец, до 5,5% от 6,0% през януари. Средните очаквания за инфлацията през следващите 12 месеца също намаляват до 3,1% от 3,3%. Сега те са на най-ниското ниво от началото на неоправданата война на Русия срещу Украйна през февруари 2022 г. Очакванията за инфлацията три години напред остават непроменени на 2,5%. Инфлационните очаквания в едногодишния и тригодишния хоризонт остават доста под възприемания минал темп на инфлация. Несигурността относно очакванията за инфлацията през следващите 12 месеца остава без промяна. Развитието на възприятията и очакванията за инфлация остават относително тясно съгласувано между групите по доходи, макар и малко по-високо за двете групи с най-ниски доходи. По-младите респонденти (на възраст 18-34 години) продължават да отчитат по-ниски възприятия и очаквания за инфлация в сравнение с по-възрастните респонденти (на възраст 35-54 години и тези на възраст 55-70 години).

Доходи и потребление

Очакванията на потребителите за ръст на номиналния доход се увеличават  до 1,4% от 1,2% през януари. Това очакване се наблюдава във всички възрастови групи. Възприятията за растеж на номиналните разходи през предходните 12 месеца намаляха допълнително, за четвърти пореден месец, до 6,4% от 6,6% през януари, в съответствие с развитието на възприятията за инфлация. Това намаление се наблюдава само при по-възрастните респонденти (тези на възраст 35-54 години и тези на възраст 55-70 години). Очакванията за номинален ръст на разходите през следващите 12 месеца остават стабилни на 3,7%.

Пазар на труда и икономически растеж

Очакванията за икономически растеж за следващите 12 месеца остават непроменени на -1,1%. Очакванията за нивото на безработица 12 месеца напред също остават непроменени – 10,9%. Потребителите продължават да очакват бъдещото ниво на безработица да бъде малко по-високо от възприеманото текущо ниво (10,5%), което предполага като цяло стабилен пазар на труда. Групата с най-нисък доход продължава да отчита най-високо очаквано и възприемано ниво на безработица.

Жилища и достъп до кредити

Потребителите очакват цената на жилищата им да се повиши с 2,4% през следващите 12 месеца, което е по-високо от януари (2,2%). Домакинствата с най-ниски доходи продължават да очакват по-висок ръст на цените на жилищата от тези с най-високи доходи (съответно 3,1% и 2,1%). Очакванията за лихвите по ипотечните кредити за 12 месеца напред остават непроменени спрямо януари на ниво от 5,1%. Както и през предходните месеци, домакинствата с най-ниски доходи очакват най-високи лихви по ипотечните кредити 12 месеца напред. Нетният процент на домакинствата, отчитащи затягане (в сравнение с тези, отчитащи облекчаване) на достъпа до кредит през предходните 12 месеца, намалява, както и нетният процент на тези, които очакват затягане през следващите 12 месеца, достигайки нива, наблюдавани последно в началото 2022 г.

Анкети