Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Банки
  3. Ръст на банковите депозити в Кипър

Банки

Ръст на банковите депозити в Кипър

Ръст на банковите депозити в Кипър - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Общият размер на депозитите в кипърските банки отбеляза значителен нетен ръст от 65,4 млн. евро през февруари след спада от 366 млн. евро през предходния месец, докато кредитите отбелязаха голямо нетно увеличение от 348,9 млн. евро след нетен спад от 122,9 млн. евро, регистриран през януари.

Според Централната банка на Кипър, която публикува миналия четвъртък статистическите данни за депозитите и кредитите на парично-финансовите институции (ПФИ) за февруари - които са включени в изданието на паричната и финансовата статистика за март 2024 г. - общият размер на депозитите през февруари отбеляза годишен темп на нарастване от 0,3% спрямо 0,8% през януари. Непогасената сума на общите депозити достигна 52 млрд. евро през февруари т.г., се отбелязва в доклада.

Депозитите на резиденти на Кипър, съобщи централната банка, отбелязаха увеличение със 101,8 млн. евро. Депозитите на домакинствата нараснаха с 41,2 млн. евро, докато депозитите на нефинансовите корпорации отбелязаха спад от 63 млн. евро. Депозитите на останалите местни сектори отбелязаха общо увеличение от 123,7 млн. евро.

Годишният темп на прираст на общия размер на кредитите възлезе на 1,5% спрямо 0,4% през януари. Непогасеният размер на общите кредити достигна 25 млрд. евро през февруари

Анкети