Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Енергетика
  3. Гръцка компания ще строи в РС Македония ВЕЦ за милиард евро

Енергетика

Гръцка компания ще строи в РС Македония ВЕЦ за милиард евро

Гръцка компания ще строи в РС Македония ВЕЦ за милиард евро - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

След повече от 3 десетилетия в РСМ беше взето решение за реализацията на най-важния до момента енергиен проект в Северна Македония, водноелектрическата централа „Чебрен“.

Правителството разгледа и прие Информацията на Министерството на околната среда и устройството на територията относно Доклада от оценката на Комисията за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия за ползване на водите за производство на електрическа енергия и изграждане на ВЕЦ на Црна река.

Съгласно доклада на Комисията правителството взе решение за избор на най-благоприятната оферта за предоставяне на концесия за използване на вода за производство на електроенергия с изграждането на водноелектрически централи на Црна река, което е възложено на кандидата PUBLIC POWER CORPORATION S.A. – Greece & ARCHIRODON GROUP N.V. – Greece.

Съгласно взетото Решение избраният участник се задължава в срок от 3 месеца да сключи Договора за съвместно предприятие и да учреди акционерно дружество с АД ЕСМ, в което АД ЕСМ участва с 33% от акционерния капитал. Регистрираното дружество се задължава съгласно разпоредбите на Закона за водите и преди подписване на концесионния договор да предостави разрешително за ползване на водите.

Прогнозната стойност на инвестицията е около 1 милиард евро, която предвижда изграждането на реверсивна ВЕЦ „Чебрен“ с инсталирана мощност минимум 333 MW. Предвижда се ВЕЦ „Чебрен“ да има функция за производство на електроенергия, както и режим на изпомпване и връщане на водата, което означава създаването на ново изкуствено езеро на Црна река, което ще бъде най-голямото в страната.

След приключване на проектирането и предоставяне на необходимите документи ще започне строителството, което се очаква да продължи 7 години.

„Чебрен“ е от изключително значение за енергийния преход на Северна Македония и региона, поради възможността за балансиране на възобновяемите енергийни източници. Той също така ще бъде от голямо значение за защита от наводнения, водоснабдяване, селско стопанство и т.н. с височина на язовира от 192 метра, което го прави един от най-високите в свет