Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Имоти
  3. Лек ръст на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, отчете НСИ

Имоти

Лек ръст на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, отчете НСИ

София, Бургас и Пловдив са първенци по брой нови сгради

Лек ръст на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, отчете НСИ - Tribune.bg
Снимка:
© НСИ

През четвъртото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1911 жилищни сгради с 10 203 жилища в тях и 1 131 176 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 18 административни сгради/офиси със 17 683 кв. м РЗП и на 1183 други сгради с 534 969 кв. м РЗП, съобщи Националният статистически институт

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11,5 процента, броят на жилищата в тях - с 30,6 процента, а общата им застроена площ - с 31,6 процента. Наблюдава се ръст от 28,6 процента при издадените разрешителни за строеж на административни сгради с 68,9 на сто по-малка РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 2,5 процента, както и разгънатата им застроена площ - с 26 на сто.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 0,1 процента, но жилищата в тях намаляват със 17,7 процента, а разгънатата им застроена площ - с 19,9 на сто. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава спад както на броя им - с 45,5 процента, така и при разгънатата им застроена площ - с 51,8 процента. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 1 процент повече, докато разгънатата им застроена площ е с 32,6 на сто по-малка.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 321, Пловдив - 290, Бургас - 261, София – 207, и Варна - 146. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 5106, Пловдив - 1677, Варна - 948, Бургас - 679, и София - 269.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1252 жилищни сгради с 6627 жилища в тях и със 760 178 кв. м разгъната застроена площ, на 14 административни сгради/офиси с 11 453 кв. м РЗП и на 555 други сгради с 363 469 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 19,7 процента, жилищата в тях - с 24,9 процента, както и общата им застроена площ - с 29,7 процента. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран ръст, съответно с 27,3 и 174,5 процента. Намаляват започнатите други видове сгради - със 17,0 процента, както и общата им застроена площ - със 17,9 процента.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 5,1 на сто, жилищата в тях - с 9,7 на сто, както и общата им застроена площ - с 12,8 на сто. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП спада с 30,7 процента. Започнал е строежът на 8,6 процента по-малко други видове сгради, като общата им застроена площ е намаляла с 30,1 процента.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 205 жилищни и 37 други сгради; Пловдив - 200 жилищни, 3 административни и 62 други сгради; София (столица) - 160 жилищни, 3 административни и 19 други сгради; Варна - 146 жилищни и 21 други сгради; София - 98 жилищни и 25 други сгради.

Анкети