Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Имоти
  3. От 3 май отпадат декларациите за липса на задължения при сделки с имоти и коли

Имоти

От 3 май отпадат декларациите за липса на задължения при сделки с имоти и коли

От 3 май отпадат декларациите за липса на задължения при сделки с имоти и коли - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Нотариалната камара и НАП ще обсъдят измененията в чл. 74, ал. 1, чл. 264 и чл. 265 от ДОПК, които влизат в сила от 03.05.2024 г., съобщиха от Камарата.

Измененията предвиждат отпадането на декларациите за липса на непогасени публични задължения, с които гражданите са длъжни да се снабдят и да ги представят при прехвърляне на недвижими имоти и моторни превозни средства. Проверката за такива задължения вече ще се извършва от нотариуса по електронен път или, в ограничен брой случаи, от съдията по вписване. Според тези промени нотариусите и съдиите по вписване вече ще носят солидарна отговорност за задълженията, дължими от гражданите при неспазване на изискванията на закона.

Замяната на представянето на архаичните, милиони на брой клетвени декларации на гражданите годишно с ефективна проверка в реално време за наличието на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, ще повиши чувствително събираемостта на приходите в бюджета.

Нотариусите ще имат отдалечен достъп до информационните системи на НАП, по който ще получават информация през приложни програмни интерфейси. Той ще се реализира съвместно от дирекция “Информационни системи и електронно управление” и IT специалистите на Нотариалната камара.

Изградения електронен обмен на информация е иновативно решение за електронна административна процедура, която повишава ролята и отговорността на нотариуса при сделките с недвижими имоти и моторни превозни средства.

От Централното управление на НАП ще участват Силвия Стефанова - директор на дирекция „Събиране“, Боряна Георгиева - директор на дирекция Обслужване“ и още четирима експерти, включително и от дирекция „Информационни системи и електронно управление“. В това обучение ще вземат участие стотици нотариуси, служители в нотариалните кантори, и съдии по вписване.

Анкети