Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Мрежата
  3. Лъчезар Борисов: Имаме непрестанен и рязък спад на инвестициите в структурата на БВП

Мрежата

Лъчезар Борисов: Имаме непрестанен и рязък спад на инвестициите в структурата на БВП

Лъчезар Борисов: Имаме непрестанен и рязък спад на инвестициите в структурата на БВП - Tribune.bg
Снимка:
© Facebook
"Изчезналите инвестиции през последните две години.Ако през 2020 г. в икономиката е инвестирано в 1000 машини, то в края на 2022г. вече се инвестира в 856 машини", това коментира на личната си страница във Фейсбук Лъчезар Борисов, бивш министър на икономиката. 
 
"Един от най-важните фактори за икономическия растеж са инвестициите.

Те се отчитат в структурата на БВП чрез показателя бруто капиталообразуване, а НСИ изчислява тяхното реално изменение, като не взима предвид инфлационните процеси.

По-конкретно показателят бруто капиталообразуване включва инвестиции, вложени за покупка на активи, използвани многократно в производствения процес за продължителен период от време (повече от една година).

Това са машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, трайни насаждения, продуктивни и работни животни, сгради, програмни продукти, геологопроучвателни и проучвателно-проектантски работи и други.

За съжаление данните на НСИ сочат че през последните две годи инвестициите в структурата на БВП рязко намаляват. По-конкретно от публикуваната таблица се вижда, че инвестициите в периода 1997 г. – 2020 г. непрестанно се увеличават и имат принос за икономическия растеж. В този период се е наблюдавал спад само в две тримесечия от 2020 г., пореден от ефектите на Ковид-19 кризата, но общият резултат за годината е положителен.

За съжаление през 2021 г. и 2022 г. се наблюдава непрестанен спад на инвестициите в структурата на БВП. През 2021 г. спадът е в размер на 8,3% в реално изражение, а прогнозата за 2022 г. е за около и над 6%. Всичко това означава, че ако през 2020 г. в икономиката е инвестирано в 1000 машини, то в края на 2022 г. вече се инвестира в 856 машини.

Казано по друг начин ако през 2020 г. са построени 10 завода то през 2022 г. те са вече 8.

Годишният реален спад на инвестициите по тримесечия е видим на снимката."

Анкети