Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. НС одобри действието на удължителния бюджет - приеха допълнителен срок за събиране на приходи и извършване на разходи

Парите

НС одобри действието на удължителния бюджет - приеха допълнителен срок за събиране на приходи и извършване на разходи

НС одобри действието на удължителния бюджет - приеха допълнителен срок за събиране на приходи и извършване на разходи - Tribune.bg
Снимка:
© НС

С 207 гласа „за“, нито един „против“ и нито един „въздържал се“ – Народното събрание прие удължаване на действието на удължителния бюджет с приетите редакционни предложения, касаещи Проект на решение за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери.

Депутатите първо гласуваха постъпилите редакционни предложения – на Венко Сабрутев от ПГ на ПП-ДБ в текста да присъства „но не по късно от 31 юли 2023 г.“, което беше прието с 209 гласа „за“, нито един „против“ и нито един „въздържал се“.

Предложението на Петър Чобанов от ПГ на ДПС за създаване на нова точка 3 със съдържание „решението влиза в сила в деня на обнародването на Държавен вестник“, също беше прието с 209 „за“, нито един „против“ и нито един „въздържал се“.

Петър Чобанов от ПГ на ДПС изложи предложенията за удължаване на удължителния закон за бюджета, които бяха разгледани и приети преди дни в Комисията по бюджет и финанси в НС.

„Комисията по бюджет и финанси предлага на НС да приеме Проект на решение за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършеване на разходи и за предоставяне на трансфери, внесен от МС на 23.05.2023 година“, обясни Чобанов.

По думите му, по време на обсъжданията в Комисията по бюджет и финанси Росица Велкова е отбелязала, че срокът на действие на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 година – т.нар. удължителен закон е до 10 юни 2023 г. и с него временно са уредени някои бюджетни отношения, но тъй като е малко вероятно до 10 юни да бъдат приети бюджетните закони предвид политическата ситуация, както и предвид процедурите и сроковете за разглеждане и приемане на законопроекти съгласно правилника на НС, за да се осигури нормалното функциониране на държавата служебният кабинет е внесъл в НС Законопроект за продължаване действието на удължителния закон.

„Съгласно действащите разпоредби на Закона за публичните финанси следва да се приложат разпоредбите на чл. 87, които определят основните правила за бюджетиране в условията на неприет държавен бюджет. С Проекта на решение се предлага на основание чл. 87, ал. 4 от Закон за публичните финанси НС да определи допълнителен срок до приемането на Закон за държавния бюджет 2023 г. за събиране на приходи съотвестващи с действащото законодателство, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери в размер по-голям от размера им за същия период на предходната година, като се отчитат влезли в сила актове на НС и на МС, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси“, уточни Чобанов.

По думите му с Проекта на решение се предлага да се определи последователността за извършване на разходи и предоставянето на трансферите от държавния бюджет и залагането на лимити от МФ, за да се осигури приоритетно финансиране на плащанията по дълга, както и да бъдат гарантирани всички социални плащания.

Анкети