Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Застраховане
  3. САЩ инвестира $11,7 млн. за разширяването на параметричната застраховка в Африка

Застраховане

САЩ инвестира $11,7 млн. за разширяването на параметричната застраховка в Африка

САЩ инвестира $11,7 млн. за разширяването на параметричната застраховка в Африка - Tribune.bg
Снимка:
© Agnieszka/Pixabay

African Risk Capacity Limited (ARC Ltd.) и правителството на Съединените щати (USG) сключиха партньорско споразумение на стойност 11,7 милиона щатски долара за защита на продоволствената сигурност и укрепване на устойчивостта на Африка срещу климатичните промени чрез увеличаване на достъпа до параметрична застраховка. Проектът има за цел да защити уязвимите дребни фермери, изправени пред увеличаващи се бедствия, свързани с изменението на климата, като същевременно подпомага африканските правителства да реагират по-добре на климатичните рискове.

Параметричната застраховка осигурява бързи изплащания въз основа на предварително договорени параметри, което позволява навременни реакции при природни бедствия. Финансирането от САЩ ще позволи на ARC Ltd. да разшири техническата помощ в страната и да увеличи покритието в цяла Африка през следващите три години.

От ARC Ltd. обясниха, че се ангажират да защитават поминъка на фермерите в държавите-членки на Африканския съюз, като с безвъзмездна помощ ще бъде осигурено покритие на 19 региона.

„С подкрепата на САЩ ще бъдат усъвършенствани и разработени иновативни продукти, които ще отговорят на развиващите се нужди на тези страни“.

Проектът има две основни цели:

Първо, правителствата ще бъдат подпомогнати с изграждането на капацитет за управление на бедствия, предизвикани от изменението на климата, чрез ефективно използване на параметрична застраховка. За тази цел ARC Ltd. ще работи в тясно сътрудничество с правителствата, за да персонализира моделите на риска за всяка страна, да създаде планове за действие при извънредни ситуации и да интегрира параметричната застраховка в рамките на полиците. Тази локализация помага да се гарантира, че застрахователните плащания ще отговорят на реалните нужди на място.

Второ, проектът се стреми да увеличи усвояването на параметричната застраховка чрез тясно сътрудничество с Африканския съюз и регионалните икономически общности за насърчаване на осиновяването. Той също така ще се съсредоточи върху привеждането в съответствие на вътрешните политически рамки с регионалните политики, за да се вгради параметрична застраховка в съществуващите рамки за адаптиране към климата.

Анкети