Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. Икономическите предизвикателства в Германия повишават рисковете от неплатежоспособност на бизнеса

Анализи

Икономическите предизвикателства в Германия повишават рисковете от неплатежоспособност на бизнеса

Икономическите предизвикателства в Германия повишават рисковете от неплатежоспособност на бизнеса - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Значителен ръст - от 22,1 на сто на корпоративните фалити в Германия през 2023 г. в сравнение с предходната 2022 г. отчита германската статистическа служба "Дестатис" (Destatis). Въпреки този очевиден скок общият брой на неплатежоспособните компании възлиза на 17 814 и е по-нисък от отчетения през 2019 г. (18 749 дружества). Данните разкриват, че несъстоятелността през втората половина на 2023 г. се доближава или надвишава нивото от 2019 г., което показва устойчива възходяща тенденция. Ранните прогнози предполагат, че тя ще се запази и през 2024 г., предвид вече започнати предварителни стандартни производства по несъстоятелност, съобщиха от "Кофас-България".

Destatis: Расте броят на фирмите в Германия, изпаднали в несъстоятелност

Рекорден ръст на фалитите на фирми в ЕС за второто тримесечие на 2023 г.

Строителството и търговията водят в нивата по несъстоятелност, а производственият сектор е изправен  пред сериозни предизвикателства

Секторите, отчитащи най-високи нива на неплатежоспособност в Германия, поради голямото присъствие на компании, са строителството (3080 или 17,3 на сто от общите несъстоятелности за държавата) и търговията на едро/дребно (2810; 15,8 на сто). Въпреки това, по отношение на процента на неплатежоспособност, транспортът и логистиката има най-висок процент от 106,5 случая на 10 000 компании, което е двойно повече от средното за страната от 52,5. Други сектори с висока степен на несъстоятелност са бизнес услугите (84,9 случая на 10 000 компании), строителството (79,9), хотелиерството (72,3) и производството (63,5). 

Масовите фалити в Германия: Една десета от фирмите от туристическия бранш са обявили несъстоятелност

В производствения сектор автомобилостроенето отбелязва 38 на сто увеличение на неплатежоспособността, следвано от химическото производство и селското стопанство/хранителната индустрия, и двете с ръст от 31 на сто. Обратна тенденция се забелязва в енергийния сектор, който е от критично значение за производството - неплатежоспособността е намаляла с 30 на сто.

Прогноза: Корпоративните фалити в Германия може да скочат с над 30% през 2024 г.

Исковете нарастват и достигат до 26,6 милиарда евро - информационният сектор е на върха с 296 на сто увеличение в техния брой 

През 2023 г. корпоративните несъстоятелности представляват значителен риск, тъй като общите искове за обявяване в несъстоятелност възлизат на 26,6 милиарда евро, което е увеличение от 85 на сто спрямо 2022 г. и почти съответства на нивата от 2019 г., посочват от компанията. Увеличението в неплатежоспособността и размера на исковете се дължи на нарастването на големите дела за несъстоятелност, като 138 от тях надвишават сумата от 25 милиона евро - 38 на сто увеличение спрямо предходната година. По-специално, секторът на ИКТ отбелязва 296 на сто увеличение на исковете, следван от търговията на едро/дребно (+227 на сто), здравеопазване/социални услуги (+215 на сто) и недвижимите имоти (+119 на сто). Обратна тенденция следват исковете при бизнес услугите – спад с 11 на сто, и сектор транспорт и логистика (-9 на сто). 

Статистиката за 2024 г. показва увеличение от 22 на сто спрямо предходната година на стандартните заявления за производства по несъстоятелност, включително корпоративни случаи и такива на самостоятелно заети лица. През януари и февруари индексът надхвърля 90 пункта, достигайки нива, наблюдавани последно през април/май 2019 г.

Икономическите предизвикателства повишават рисковете от неплатежоспособност

Прогнозите на експертите по кредитно застраховане от "Кофас" сочат предстоящо увеличение на неплатежоспособността на фона на икономическата стагнация на Германия след връщането към нивата отпреди пандемията през първото тримесечие на 2022 г. 

Индексът за бизнес климата на института "Ифо" (ifo) (който измерва настроенията на предприемачите относно текущата бизнес ситуация и техните очаквания за следващите шест месеца) непрекъснато се влошава от средата на 2022 г., достигайки най-ниската си точка от 2009 г. насам във всички сектори. Това икономическо напрежение съвпада с исканията за значително увеличение на заплатите и по-кратко работно време с пълна компенсация. 

Високите разходи за труд и финансиране, в комбинация с намаляващите маржове, могат да доведат до неплатежоспособност, ако не бъдат компенсирани от потребителското търсене. По-строгите финансови условия вече оказват влияние върху бизнеса, като 20 на сто от анкетираните компании намаляват инвестициите си с 41 на сто в рамките на година и половина, според проучване на института "Ифо" от декември 2023 г.

Анкети