Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. Летен сезон: Ръст на туристите през юни и юли с 12%

Анализи

Летен сезон: Ръст на туристите през юни и юли с 12%

Летен сезон: Ръст на туристите през юни и юли с 12% - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Общият брой регистрации на български и чуждестранни туристи в местата за настаняване е над 2,4 млн. за периода юни–юли 2023 г., което е увеличение с близо 12% спрямо същия период на миналия летен сезон, по данни на НСИ. Резултатите са с близо 4% по-високи спрямо същия период на 2019 г. общо за страната, като това се дължи предимно на повечето български туристи.

Общият брой реализирани нощувки от български и чуждестранни туристи все още е с 8% по-малък от предпандемичното равнище, уточняват от Министерството на туризма.

Регистрациите на български туристи са над 1,1 млн. за периода юни-юли 2023 г., което е увеличение с 4% спрямо същия период на 2022 г. В сравнение със същия период на 2019 г. има значителен ръст от 28,6%.

Регистрациите на чуждестранни туристи са близо 1,3 млн. периода юни-юли 2023 г., като има ръст с 20% спрямо същия период на 2022 г. Равнището на възстановяване на туристопотока от чужбина е 88% по данни на НСИ за периода юни-юли 2023 г., т.е туристите от чужбина са с около 12% по-малко спрямо предпандемичното равнище.

Данни за основните пазари

За периода юни-юли 2023 г. по официални данни на НСИ резултатите по пазари са както следва: български туристи – над 1,1 млн. регистрации; румънски туристи - 348 хил. ; полски туристи – над 144 хил. ; немски туристи – над 98 хил.; чешки туристи – над 75 хил.; британски туристи – над 68 хил.; израелски туристи 54 хил. и др.

Отчетените ръстове за периода юни-юли 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. по официални данни на НСИ са България близо 4%, Румъния близо 10%, Полша – близо 23% ръст , Германия близо 8% ръст, Чехия близо 13% ръст , Великобритания близо 8% ръст.

Сравнението със същия период на 2019 г. показват, че туристопотока от Румъния и Чехия вече значително надминава равнището от преди Пандемията, на пазар Полша почти напълно е достигнато предпандемичното равнище. Има известен напредък във възстановяването и на пазари Германия и Великобритания спрямо същия период на миналия летен сезон, но резултатите остават по–ниски от 2019 г.

Анкети