Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Имоти
  3. Решено: Платформите за краткосрочни наеми в целия ЕС ще работят по нови общи правила

Имоти

Решено: Платформите за краткосрочни наеми в целия ЕС ще работят по нови общи правила

Решено: Платформите за краткосрочни наеми в целия ЕС ще работят по нови общи правила - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Новите правила на ЕС за събиране и споделяне на данни, касаещи услугите за краткосрочно настаняване под наем бяха приети и влизат в сила за всички държави членки. Това става ясно от публикация в уебсайта на Министерството на туризма у нас.

Припомняме, че водени от липсата на прозрачност в набиращия все по-голяма популярност сектор от ЕК През ноември 2022 г. представиха предложение за осигуряване на прозрачност в областта на краткосрочните наеми и подпомагане на публичните власти в усилията им за налагане на устойчиви форми на туризъм.

ЕС променя реда за краткосрочно наемане на жилища

През ноември 2023 г. ЕП и Съветът постигнаха споразумение по предложението, което официално влиза в сила след приемането на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно събирането и споделянето на данни във връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724. През март 2024 г.  ЕП одобри новите правила.

ЕП одобри нови правила за краткосрочните наеми

Краткосрочни наеми: Нови правила на ЕС за повече прозрачност

У нас, както и в много други държави, този тип услуги не бяха добре. В редица държави, сред които и България няма данни за това колко жилища се предлагат на потребителите за подобно настаняване, какви са цените и какво е отношението на потребителите към качеството на обслужване.

Именно с появата на платформи като Airbnb, Booking, Expedia и TripAdvisor нуждата от подобна унифицирана регулация на ниво ЕС се наложи като един от приоритетите за страните членки.

Какво предвижда новият регламент:

От министерството на туризма уточняват, че новите правила предлагат хармонизиран подход към процедурите за регистрация на лицата (домакините), предоставящи услуги по краткосрочно настаняване под наем; вменява се задължение за публичните органи да поддържат подходящо разработени процедури за регистрация; задължават се онлайн платформите, които предлагат краткосрочно настаняване под наем да споделят с  публичните органи в държавите членки конкретни данни за дейността на обектите; предвиждат се специални инструменти и процедури, които гарантират, че споделянето на данни е безопасно, съобразено с Общия регламент относно защитата на данните и икономически ефективно за всички участващи страни.

Процедурите за регистрация, които държавите следва да прилагат за местата за краткосрочно настаняване ще бъдат онлайн и ще позволяват автоматично и незабавно издаване на регистрационен номер. Регистрационните номера задължително се показват от онлайн платформите. Те ще трябва да извършват проверки на случаен принцип дали домакините регистрират и показват валидни номера. Публичните органи ще могат да отнемат временно регистрационните номера и да искат от платформите да премахват обявите на домакините, които са в нарушение.

Регламентът рационализира споделянето на данни между онлайн платформите и отговорните държавни институции, като онлайн платформите ще трябва да  им предоставят данни за броя на нощувките и броя на гостите веднъж месечно, по автоматизиран начин. За малките платформи и микроплатформите се предвиждат възможности за отчитане на информация на всеки три месеца. За получаването и обработването на тези данни  се създават „Единни цифрови входящи точки“.

Повторното използване на данните в обобщен вид ще бъде за статистически справки за туризма, изготвяни от Евростат, както и за бъдещото европейско пространство за данни за туризма. С тази информация ще се подпомогне развитието на иновативни услуги, свързани с туризма.

Анкети