Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
 1. Начало
 2. Анализи
 3. НСИ: Коефицентът на безработицата у нас се понижава

Анализи

НСИ: Коефицентът на безработицата у нас се понижава

В края на 2022 г. работещите са с 3,8% повече спрямо същия период на 2021 г.

НСИ: Коефицентът на безработицата у нас се понижава - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Заетост

По данни на Националния статистически институт общият брой на заетите лица през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 3 197 100 души. От тях 1 702 500 са мъже и 1 494 600 са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 3.8%, отбелязват експертите.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.9%, като при мъжете този дял е 61.1%, а при жените - 49.2%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. по-голямата част от заетите лица – 63.7% работят в сектора на услугите, в индустрията този процент е 30.3%, а едва 6 на сто са ангажирани в селското, горското и рибното стопанство.

От всички работещи души 119 400 са работодатели, 233 100 са самостоятелно заети лица, 2 826 300 са наетите лица, и 18 200 са неплатени семейни работници.

От тях в частния сектор работят 78.1%, а 21.9% на сто - в обществения. На временна работа са наети 101 100 души, или 3.6% от общия брой на наетите лица.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

 • Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 095.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.5% (74.9% за мъжете и 67.9% за жените).
 • Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 39.9% (42.9% за мъжете и 36.7% за жените).
 • Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 76.9%, съответно 80.7% за мъжете и 72.9% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) се увеличава с 3.3 процентни пункта, като увеличението е с 2.9 процентни пункта при мъжете и 3.5 процентни пункта при жените.
 • Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 628.7 хил., или 69.4% от населението в същата възрастова група (74.7% от мъжете и 64.5% от жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 3.9 процентни пункта.

 

НСИ© НСИ НСИ

 

Безработица

През четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица е 128 300 души. От тях 55.2% са мъже и 44.8% са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 18 400, или с 12.5%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0.6 процентни пункта и достига 3.9%. Коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта при мъжете и с 0.5 процентни пункта при жените и през четвъртото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4.0 и 3.7%.

От всички безработни лица

 • 14.7% са с висше образование
 • 52.5% - със средно
 • 32.8% - с основно или по-ниско образование.

Коефициентите на безработица по степени на образование:

 • 1.8% за висше образование
 • 3.6% за средно образование
 • 11.0% за основно и по-ниско образование.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 67 600 души, което е 52.7% от всички безработни.

Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 2.0%, като е по-висок при мъжете - 2.1% в сравнение с жените - 1.9%.

14% от общия брой на безработните лица търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 7.5%. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. той е по-нисък с 2.2 процентни пункта.

Коефициентът на безработица 15 – 29 навършени години намалява с 1.2 процентни пункта при мъжете и с 3.6 процентни пункта при жените.

 

НСИ© НСИ НСИ

 

Икономическа неактивност

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на икономически неактивните лица  - лицата извън работната сила на 15 и повече навършени години е 2 499 600 души, от тях 40.6% са мъже и 59.4% са жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години представляват 25.6% от населението в същата възрастова група.

От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 39.0% са неактивни поради участие в образование или обучение.

 

Анкети