Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. НСИ: 2000 лв. е средната работна заплата у нас през третото тримесечие на 2023 г.

Парите

НСИ: 2000 лв. е средната работна заплата у нас през третото тримесечие на 2023 г.

НСИ: 2000 лв. е средната работна заплата у нас през третото тримесечие на 2023 г. - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

По данни на НСИ средната брутна месечна работна заплата за юли 2023 г. е 1 973 лв., за август - 1 957 лв., и за септември - 2 072 лева.

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 000 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 2.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Държавно управление“ - с 13.4%, „Образование“ - с 12.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.5%.

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.7%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Образование“ - с 20.3%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 19.6%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18.3%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

-        „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 4 670 лева;

-        „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 055 лева;

-        „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 894 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

-        „Други дейности“ - 1 259 лева;

-        „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1265 лева;

-        „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1 480 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 15.3%, а в частния - с 14.5%.

Анкети