Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Отпускат над 42 млн. лева по различни направления в сферата на образованието

Парите

Отпускат над 42 млн. лева по различни направления в сферата на образованието

Отпускат над 42 млн. лева по различни направления в сферата на образованието - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

1,8 млн. лева за обмен на иновации между училищата

Правителството одобри предоставяне на 1 844 365 лева за изпълнение на дейности в общинските училища по Национална програма „Иновации в действие".

По-голямата част от средствата са предназначени за осъществяване на мобилност между училищата. Според регламента иновативните имат възможност да си изберат други образователни институции за партньори по програмата и да си разменят посещения и идеи. Целта е популяризиране и мултиплициране на добрите иновации.

Общо 530 училища са изпълнили дейности по такива договори, за което получават финансиране от 1 822 940 лв.

Отделно по другия модул на програмата се предоставят - 21 425 лева за организиране на пет регионални форума в общински училища. Форумите включват конференции, дискусии, работни семинари и др. с продължителност до два дни и не по­малко от 150 участници, които могат да бъдат педагогически специалисти, ученици, представители на висши училища и научни институти и др.

Те се организират съвместно от училището-домакин и съответното Регионално управление на образованието. Целта е да бъдат представени и мултиплицирани образователните иновации.

Близо 1 млн. лева допълнително за издръжка на ученици в специалности, които са защитени или не достигат

Правителството одобри 959 977 лв. за допълнително финансиране на общински училища за издръжката на паралелки с ученици в VIII клас, които се обучават за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и такива с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Средства ще получат 177 училища, в които се обучават 3712 осмокласници. По този начин ще се осигури необходимия финансов ресурс за подготовката на кадри за специалности от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.

Кабинетът отпусна близо 10 млн. лева за ремонти на студентски общежития

Правителството одобри до 9 500 000 лв. от бюджета на Министерството на образованието и науката да се изразходват за ремонт на студентски общежития на четири висши училища през 2023 година.

Средствата, които днес одобри правителството, се предоставят въз основа на реално извършени разходи от висшите училища. Съгласно сроковете на сключените договори се очаква до края на годината да предявят плащания Университетът по хранителни технологии-Пловдив, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров"-София, Техническият университет-София и Университета по архитектура, строителство и геодезия-София.

Над 2 млн. лева за обучение на талантливи ученици и уроци в културни и научни институции

Правителството одобри 2 205 368 лв. за финансово осигуряване на дейности по две национални програми за развитие на образованието.

От тях 1 339 763 лева са за програма „Ученически олимпиади и състезания", по която се провежда допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади. В такова обучение са включени общо 7 826 ученици, с които работят 861 учители.

865 605 лв. са за създаване и провеждане на уроци в културни и научни институции в рамките на програма „България - образователни маршрути". 216 общински училища са защитили проекти за провеждане на задължителни, избираемн и факултативни учебни часове в музеи, галерии, обществени библиотеки, обсерватории, планетариуми, научни институти с цел усвояване на учебното съдържание.

Правителството отпусна над 21,5 млн. лв. за обезщетения в образованието

Правителството отпусна 21 768 368 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" за 2023 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците септември­октомври 2023 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Финансирането е за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за национални програми за развитие на образованието за 2023 г.

Над 6 млн. лева за допълнителни възнаграждения на директори в образованието

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда ще получат 3767 директори на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и за специална образователна подкрепа. Те ще бъдат изплатени в зависимост от получения брой точки при оценяването от комисиите в регионалните управления на образованието и съгласно Наредбата за нормиране и заплащане на труда.

За изплащането на допълнителните възнаграждения правителството одобри общо 6 302 693 лв. лева, които са за сметка на намаление на утвърдени разходи по програма „Училищно образование" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

Средства ще получат 1679 директори на детски градини, 1951 директори на училища, 129 директори на центрове за подкрепа за личностно развитие и 8 директори на центрове за специална образователна подкрепа.

Анкети